วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

   รวมหนังสือเตรียมสอบและข้อสอบTOEIC
 **Update 14 เม.ย. 62**
    วิธี Download
  1. เข้า Link
  2. คลิก I'm not robot (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ)
  3. คลิก Get link (โฆษณาเยอะ อาจจะต้องคลิกหลายรอบหน่อยนะครับ )

  4. ดาวน์โหลด
## ปล. บางไฟล์ที่โหลดไม่ได้ เป็นเพราะไฟล์ถูกลบจากเจ้าของลิทสิทธิ์นะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tactics for TOEIC listening and reading TestDownload >>> http://ouo.io/DCf8gn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cambridge Target Score Final Test


Dowmload >>> http://ouo.io/dAZpT2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Barron’s Toeic Practice Exams


Download >>> http://ouo.io/kZGCza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Barron's Toeic_600_Words


Download >>> http://ouo.io/MiMKhP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Target TOEIC


Download >>> http://ouo.io/H40o3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Longman Advanced Course test


Download >>> http://ouo.io/q76Cw0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Longman Preparation Series for the New TOEIC Test


Download >>> http://ouo.io/ikSyRZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Longman New Real TOEIC


Download >>> http://ouo.io/YO9cQ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ETS TOEIC test


Download >>> http://ouo.io/hzTwmD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Skills for the TOEIC Test Listening and Reading


Download >>> http://ouo.io/w1OjFJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Grammar in Use by Raymond Murphy


Download >>> http://ouo.io/GMASjq 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ETS TOEIC LC+RC 1000 2014


Download >>> http://ouo.io/mdn8x

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ETS Toeic Test LC+RC 1000


Download >>> http://ouo.io/91hOaR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. ETS Toeic Test LC+RC Part 1-7


Download >>> http://ouo.io/17EdoT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Economy TOEIC LC RC 1000 (เล่ม 1)


Download >>> http://ouo.io/YMUTdU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Economy TOEIC LC RC 1000 (เล่ม 2)


Download >>> http://ouo.io/LtRehD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------